Correlation computed tomography dental arches characteristics with odontometric and cephalometric indices of youth-mesocephals orthognathic bite

  • А.V. Маrchenko
  • T.O. Petrushanko
  • І.V. Gunas
Keywords: youth-mesocephals with orthognatic bite, correlations, transversal volumes of the upper and lower jaw, sagittal characteristics of the dental arch, odontometric indicators, cephalometric indicators.

Abstract

The article describes and analyzes the correlation of computer-tomographic characteristics of dental arcs with odontometric and cephalometric indices of youth-mesocephals with orthognathic bite. It is proved that the relative majority of the predominantly direct, unreliable mean strength correlations of the sizes of teeth and cephalometric indices is established with the parameters of the maxillary dental arch in the vertical plane (39.7% of the total number of links between the given indices), and the smallest - with the parameters of the maxillary dental arches in sagittal plane (28.3%). The greatest number of correlations of the sizes of the teeth with transversal dimensions of the upper and lower jaw are established with mesiodistal (44.4% of the total number of links between these indices) and vestibule-tongue (38.9%) sizes crowns of the teeth and with the width of the dentin-enamel border in the vestibule-tongue direction (43.1%); with parameters of the maxillary dental arch in the sagittal plane - with mesiodistal dimensions of crowns of teeth (50,0%) and with the width of the dentin-enamel border in the mesiodistal and vestibule-tongue direction (55,6%); with parameters of maxillary dental arc in the vertical plane - with teeth length (53.3%), root length in vestibule-tongue (50.0%) and mesiodistal (44.4%) projections and with cephalometric indices (49.5%).

References

1. Borodina, V. A., & Vedeshina, E. G. (2017). Obosnovaniya primeneniya transversalnogo indeksa zubnoj dugi dlya opredeleniya mezhklykovogo rasstoyaniya. Statya predstavlena v materialah V Vserossijskoj nauchno- prakticheskoj konferencii «Belikovskie chteniya», Pyatigorsk (str. 288-291). Pyatigorsk : Reklamno- informacionnoe agentstvo na Kavminvodah. [in Russian].
2. Bunak, V. V. (1941). Antropometriya. Prakticheskij kurs. M.: Uchpedgiz. [in Russian].
3. Bushan, M. G., Vasilenko, Z. S., & Grigoreva, L. P. (1990). Spravochnik po ortodonti. Kishenev: Kartya Moldovenyaske. [in Russian].
4. Dmitrienko, S. V., Domenyuk, D. A, Vedeshina, E. G., Abdulpatahova, L. M., & Orlova, I. V. (2015). Zavisimost osnovnyh parametrov mezognaticheskih zubnyh dug ot razmerov postoyannyh zubov. Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamentalnyh issledovanij, 8-1, 42-44. [in Russian].
5. Domenyuk, D. A., Vedeshina, E. G., Dmitrienko, S. V., Kochkonyan, A. S., Arutyunyan, Yu. S., Kochkonyan, T. S., & Dmitrienko, D. S. (2015). Klinicheskaya anatomiya zubov i zubochelyustnyh segmentov. Stavropol : izd-vo StGMU. [in Russian].
6. Domenyuk, D. A., Davydov, B. N., Vedeshina, E. G., Dmitrienko, S. V., & Nalbandyan, L. V. (2015). Osnovnye morfometricheskie parametry zubnyh dug u lyudej s brahignaticheskoj formoj zubnoj dugi i makro-, mikro-, normodontnymi tipami zubnyh sistem. Institut stomatologii, 3, 44-46. [in Russian].
7. Camporesi, M., Marinelli, A., Baroni, G., & Defraia, E. (2009). Dental arch dimensions and tooth wear in two samples of children in the 1950s and 1990s. Br. Dent. J., 207(12), 24.
8. Dmitrienko, S. V., Domenyuk, D. A., & Vedeshina, E. G. (2015). Shape individualization in lower dental arches drawn on basic morphometric features. Archiv euromedica, 5(1), 11-15.
9. Gunas, I. V., Dmitriev, N. A., & Marchenko, A. V. (2015). Methodological aspects of computed tomography odontomorphometry of boys and girls with the physiological bite. Journal of Education, Health and Sport, 5(11), 345-355.
10. Gunas, І., Glushak, A., & Samoylenko, A. (2015). Dental arch Transversal characteristics in boys and girlswith orthognathic bite: head shape and face type dependence. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, 28(1), 44-47.
11. Hussein, K. W., Rajion, Z. A., Hassan, R., & Noor, S. N. (2009). Variations in tooth size and arch dimensions in Malay schoolchildren. Aust. Orthod. J., 25(2), 163-168.
12. Kuntz, T. R., Staley, R. N., Bigelow, H. F., Kremenak, C. R., Kohout, F. J., & Jakobsen, J. R. (2008). Arch widths in adults with Class I crowded and Class III malocclusions compared with normal occlusions. Angle Orthod., 78(4), 597-603.
13. Marchenko, А. V. (2017). Correlation of transversal dimensions of the jaws and sagittal characteristics of the dental arch with odontometric and cephalometric indices in boys with orthognathic bite. World of Medicine and Biology, 4(62), 58-63.
14. Mаrchenko, А. V., Gunas, І. V., Petrushanko, T. O., Serebrennikova, O. А., & Trofimenko, Yu. Yu. (2017). Computer-tomographic characteristics of root length incisors and canines of the upper and lower jaws in boys and girls with different craniotypes and physiological bite. Wiadomości Lekarskie, LXX(3, I), 499-502.
15. Walther, W. (2009). The concept of a shortened dental arch. Int. J. Prosthodont., 22(5), 529-530.
Published
2017-10-27
How to Cite
МаrchenkoА., Petrushanko, T., & GunasІ. (2017). Correlation computed tomography dental arches characteristics with odontometric and cephalometric indices of youth-mesocephals orthognathic bite. Biomedical and Biosocial Anthropology, (29), 27-32. Retrieved from https://bba-journal.com/index.php/journal/article/view/279