Discriminant models of belongings practically healthy men to central, western or eastern administrative-territorial region of Ukraine on the basis of indicators features of digital and palmar dermatoglyphics

  • V.D. Mishalov
  • О.А. Serebrennikova
  • V.І. Gunas
Keywords: dermatoglyphic, administrative-territorial regions of Ukraine, discriminatory analysis, practically healthy men.

Abstract

In the article, on the basis of peculiarities of finger and palmar dermatoglyphic indexes, an analysis of reliable discriminatory models of the affiliation of practically healthy men to the central, western or eastern administrative-territorial regions of Ukraine was constructed and conducted. In most cases, the aggregate of all dermatological variables has a low level of discrimination (the highest level is established between men of the western and eastern regions of Ukraine). The most frequently discriminant variables between men in these regions of Ukraine are the type of pattern on the fingers of the left hand.

References

1. Bahatska, N. V., & Zaitseva, Ye. M. (2015). Kharakterystyka dermatohlifichnykh parametriv u probandiv iz yuvenilnym revmatoidnym artrytom. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 3 (1), 83-86. [in Ukrainian].
2. Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy. (T. 3), (1993). K.: Ukr. entsyklopediia. [in Ukrainian].
3. Gladkova, T. D. (1966). Kozhnye uzory kisti i stopy obezyan i cheloveka. M.: Nauka. [in Russian].
4. Dmytrenko, S. V. (2008). Analiz osoblyvostei zviazkiv pokaznykiv paltsevoi i dolonnoi dermatohlifiky iz zakhvoriuvanniam na psoriaz. Ukr. zhurn. dermatolohii, venerolohii, kosmetolohii, 3, 14-17. [in Ukrainian].
5. Kozan, N. M. (2014). Etno-rasovi osoblyvosti dermatohlifichnykh parametriv paltsiv nih (povidomlennia 2). Sudovo-medychna ekspertyza, 2, 43-46. [in Ukrainian].
6. Kozan, N. M. (2017). Sudovo-medychna identyfikatsiia etno-terytorialnoi nalezhnosti nevidomoi osoby za dermatohlifichnymy parametramy dolon z vykorystanniam dyskryminantnoho analizu. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu, 1, 2 (21): 252-255. [in Ukrainian].
7. Kozan, N. N., Voloshinovich, V. M., & Danilyuk, L. B. (2014). Osobennosti dermatoglificheskih parametrov palcev ruk u lic zhenskogo pola Bojkovskoj etnicheskoj gruppy. Aktualni problemi transportnoyi medicini: navkolishnye seredovishe; profesijne zdorov’ya; patologiya, 2 (2), 121-124. [in Russian].
8. Kulishov, S. K., Kudria, I. P., Butskyi, V. S., Pokhodenko, O. I., & Stepanenko, O. H. (2015). Zastosuvannia dermatohlifiky dlia diahnostyky ishemichnoi khvoroby sertsia. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 2 (3), 157-159. [in Ukrainian].
9. Kulishov, S. K., Kudria, I. P., Cherednyk, Ye. S., Osinnia, H. P., Tsymbal, M. S., & Shevchenko, V. V. (2015). Vyznachennia dermatohlifichnykh oznak khronichnykh zakhvoriuvan nyrok. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 2 (3), 160-162. [in Ukrainian].
10. Mazur, E. S., & Sidorenko, A. G. (2009). Dermatoglifika v prognoze konstitucionalnyh i fizicheskih priznakov cheloveka. Sudebno-medicinskaya ekspertiza, 4, 18-20. [in Russian].
11. Pokhodenko, O. I., & Kulishov, S. K. (2016). Znachennia henealohichnykh ta dermatohlifichnykh doslidzhen dlia skryninhu osib, skhylnykh do sertsevo-sudynnoi patolohii. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 1 (2), 113-117. [in Ukrainian].
12. Rigonen, V. I., & Bozhchenko, A. P. (2017). Etnoterritorialnye osobennosti papillyarnyh uzorov palcev ruk russkih, kirgizov i uzbekov. Sudebno-medicinskaya ekspertiza, 1, 14-18. [in Russian].
13. Seheda, S. P. (2001). Antropolohichnyi sklad ukrainskoho narodu: etnohenetychnyi aspekt. Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy. [in Ukrainian].
14. Teplov, K. V., Bozhchenko, A. P., Tolmachev, I. A., & Moiseenko, S. A. (2016). Vozrastnye osobennosti ladonnoj dermatoglifiki vzroslogo cheloveka. Sudebno-medicinskaya ekspertiza, 2, 19-23. [in Russian].
15. Shinkaruk-Dykovytska, M. M. (2012). Medyko-sotsialni faktory umov zhyttia somatychno zdorovykh cholovikiv iz riznykh pryrodnykh ta administratyvnykh rehioniv Ukrainy. Biomedical and biosocial anthropology, 19, 248-254. [in Ukrainian].
16. Banik, S. D. (2014). Inbreeding effects on palmar dermatoglyphic characters in three endogamous social groups of West Bengal, India. Homo, 65 (1), 75-83.
17. Cummins, H., & Midlo, Ch. (1961). Finger Prints, Palms and Soles. An Introduction to Dermatoglyphics. Philadelphia.
18. Dipierri, J. E., Gutiérrez-Redomero, E., Alonso-Rodríguez, C., Alfaro, E., Demarchi, D., & Rivaldería, N. (2014). Surnames, geographic altitude, and digital dermatoglyphics in a male population from the province of Jujuy (Argentina). Homo, 65 (3), 256-266.
19. Temaj, G., Krajacić, P., Milicić, J., Jurić, T. S., Behluli, I., Narancić, N. S., … Rudan, P. (2011). Comparative analysis of qualitative dermatoglyphic traits of Albanian and Turkish populations living in the area of Dukagjin Valley in Kosovo. Coll. Antropol., 35 (3), 905-910.
Published
2017-10-27
How to Cite
Mishalov, V., SerebrennikovaО., & Gunas, V. (2017). Discriminant models of belongings practically healthy men to central, western or eastern administrative-territorial region of Ukraine on the basis of indicators features of digital and palmar dermatoglyphics. Biomedical and Biosocial Anthropology, (29), 36-40. Retrieved from https://bba-journal.com/index.php/journal/article/view/281