Features relations computed tomography sizes of premolar teeth with cephalometric indicators of practically healthy men from northern and southern regions of Ukraine

  • V.O. Orlovskiy
Keywords: correlations, premolar teeth, computer tomography, cephalometry, practically healthy men, regional features.

Abstract

In practically healthy men of northern and southern regions of Ukraine, features of connections of linear sizes of small angular teeth and their roots with cephalometric indices of the brain and facial skull are established. With the indicators of the skull in the northern region, predominantly direct, reliable and unreliable medium power connections (14.1% on the upper jaw, of which the relative majority are mesio-distal and vestibule-lingual and 21.9% on the lower jaw, of which a relative majority with the height of the teeth and their crowns and the length of the roots), and in the southern region - mostly inverse reliable and unreliable medium strength connections (8.6% on the upper jaw and 12.9% on the lower jaw, in both cases relative majority with the teeth height and their crowns and with the length of the roots). With the indexes of the facial skull in the northern region, predominantly direct, reliable and unreliable medium power connections (12.0% on the upper jaw, of which the relative majority with the height of teeth and their crowns and root length and 10.7% on the mandible, with the relative majority with mesio-distal and vestibule-lingual), and in the southern region - mostly inverse reliable and unreliable medium power connections (11.2% on the upper jaw and 8.8% on the lower jaw, in both cases relative majority with the teeth height and their crowns and with the length of the roots).

References

1. Alekseev V. P., & Debetz G. F. (1964). Kraniometriya: metodika antropologicheskih issledovaniy. M.: Nauka. [in Russian].
2. Andriychuk, V. М., & Zayets, P. V. (2012). Regional`ni osobly`vosti vply`vu geologichnogo seredovy`shha na antropometry`chni parametry` cholovikiv. Ukrayins`ky`j morfologichny`j al`manax, 10 (1), 3-6. [in Ukrainian].
3. Arzhantsev, А. P., Ahmedova, Z. R., Perfiliev, S. А., & Vynnychenko, Yu. А. (2010). Konusno-luchevaya kompyuternaya tomografiya pri endodonticheskom lechenii zubov: Novaya meditsinskaya tehnologiya. M. : [b.i.]. [in Russian].
4. Bezvushko, Ye. V., Chukhrai, N. L., Ahmad, H. D., & Shtybel, N. V. (2013). Formuvannya zarodkiv tretix molyariv u ditej, yaki prozhy`vayut` na tery`toriyi z pidvy`shheny`m vmistom ftoru v py`tnij vodi za dany`my` ortopantomogram. Visny`k problem biologiyi i medy`cy`ny`, 4 (2), 270-273. [in Ukrainian].
5. Bunak, V. V. (1941). Antropometriya. Prakticheskiy kurs. M.: Uchpedgiz. [in Russian].
6. Glushak, А. А. (2015). Vesty`bulo-oral`ni rozmiry` zubiv u xlopchy`kiv ta divchatok z ortognaty`chny`m pry`kusom v zalezhnosti vid formy` golovy` ta ty`pu obly`chchya. Visny`k Vinny`cz`kogo nacional`nogo medy`chnogo universy`tetu, 19 (1), 37-43. [in Ukrainian].
7. Dmitriyev, M. О., Gunas, І. V., Filimonov, Yu. V., Yakubovsky, М. М., & Holub, L. М. (2005). Korelyaciyi kutovy`x parametriv ly`cya ta kefalometry`chny`x linijny`x rozmiriv u mis`ky`x pidlitkiv podil`s`kogo regionu Ukrayiny` z ortognaty`chny`m pry`kusom. Visny`k morfologiyi, 11 (1), 100-103. [in Ukrainian].
8. Zadorozhna, І. V. (2010). Strukturno-funkcional`ny`j stan zubiv i parodonta v ditej ta pidlitkiv, shho prozhy`vayut` u rizny`x regionax Ukrayiny`. Problemy` osteologiyi, 13 (1), 47-49. [in Ukrainian].
9. Zubov, А. А. (2003). Odontologiya. Metodika antropologicheskih issledovaniy. M.: Nauka. [in Russian].
10. Naumovich, S. S., & Naumovich, S. А. (2012). Konusno-luchevaya kompyuternaya tomografiya: sovremennyie vozmozhnosti i perspektivyi primeneniya v stomatologi. Sovremennaya stomatologiya, 2, 31-36. [in Russian].
11. Povorozniuk, V. V., Zadorozhna, І. V., & Pavlyuk, Т. D. (2011). Strukturno-funkcional`ny`j stan zubiv i parodonta u ditej, shho prozhy`vayut` u rizny`x regionax Ukrayiny` (kliniko-epidemiologichne doslidzhennya). Visny`k stomatologiyi, 4, 105-106. [in Ukrainian].
12. Proffit, U. R. (trans. from the English; Ed. L.S. Persina) (2006). Sovremennaya ortodontiya. M.: MEDpress-inform. [in Russian].
13. Demirturk Kocasarac, H., Altan, A. B., Yerlikaya, C., Sinanoglu, A., & Noujeim, M. (2017). Correlation between spheno-occipital synchondrosis, dental age, chronological age and cervical vertebrae maturation in Turkish population: is there a link? Acta Odontol. Scand., 75 (2), 79-86.
14. Gunas, І., Glushak, A., & Samoylenko, A. (2015). Dental arch Transversal characteristics in boys and girlswith orthognathic bite: head shape and face type dependence. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, 28 (1), 44-47.
15. Noback, M. L. & Harvati, К. (2015) Covariation in the Human Masticatory Apparatus. The anatomical record, 298, 64-84.
16. Sah, S. K., Zhang, H. D., Chang, T., Dhungana, M., Acharya, L., Chen, L. L., & Ding, Y. M. (2014). Maxillary anterior teeth dimensions and proportions in a central mainland chinese population. Chin J. Dent. Res., 17 (2), 117-124.
17. Shaweesh, A. I. (2017). Mesiodistal and faciolingual diameters of the permanent teeth in a Jordanian population. Arch. Oral. Biol., 73, 253-258.
18. Ward, D. H. (2015). Proportional Smile Design: Using the Recurring Esthetic Dental Proportion to Correlate the Widths and Lengths of the Maxillary Anterior Teeth with the Size of the Face. Dent. Clin. North Am., 59 (3), 623-638.
Published
2017-10-27
How to Cite
Orlovskiy, V. (2017). Features relations computed tomography sizes of premolar teeth with cephalometric indicators of practically healthy men from northern and southern regions of Ukraine. Biomedical and Biosocial Anthropology, (29), 73-77. Retrieved from https://bba-journal.com/index.php/journal/article/view/289