Influence of amantadine hydrochloride on the activity of apoptotic and proliferative processes in the lower alveolar nerve of rabbits with its iatrogenic compression-toxic lesion with differentiated filling of the materials "Foredent" and "AH-plus"

  • A.V. Pogorila
  • М.М. Shinkaruk-Dykovytska
  • A.A. Khodakovsky
  • I.L. Chereshnyuk
Keywords: amantadine hydrochloride, apoptosis, neuroprotection, iatrogenic compression-toxic lesion of the lower alveolar nerve.

Abstract

Using the method of protocol-cytometric analysis, the fact of activation of apoptosis and proliferation among the cells of the Gasserum node was established with a preliminary 30-day interaction of the Foredent or AH-Plus pastes with the mandibular nerve. Such destructive-degenerative changes were verified by the growth of a pool of cells whose nuclear DNA was in the period of Sub-G0G1 (apoptosis) and the synthetic phase S (proliferation). The most described phenomena were noted when inserting a Foredent filling solution into the trepanation hole, p <0.05. The absence of neuronal compression and toxic effects, of each of the pastes undergoing bone-plastic trepanation of the mandibular nerve, in no way changed the ratio of cells in different phases of the cell cycle in the cytometric suspension from the Gasser node, p <0.05. Therapeutic intragastric daily, during 30 days of iatrogenic compression-toxic affection of the lower alveolar nerve of rabbits using the drug amantadine sulfate at a dose of 10 mg/kg exhibits neurocytoprotective effect on the cells of the trigeminal node.

References

1. Pohorila, A. V. & Khodakivskyi O. A. (2016). Skryninh naiavnosti ta otsinka velychyny neiroprotektornoi aktyvnosti tserebrolizynu, berlitionu ta nukleo ts.m.f. forte pry modelnomu yatrohennomu kompresiino-toksychnomu urazhenni nyzhnoho alveoliarnoho nerva za markeramy nevrotsytodestruktsii. (s. 93-94). Materialy VIII Natsionalnoho zizdu farmatsevtiv Ukrainy. Kharkiv. [in Ukrainian].
2. Pohodenko-Chudakova I. O. Vilkickaya, K. V., & Popova I. I. (2014). Izmenenie biohimicheskih pokazatelej syvorotki krovi pri razlichnyh vidah kompleksnogo lecheniya travmaticheskogo toksicheskogo povrezhdeniya nizhnego alveolyarnogo nerva v eksperimente. Visnik problem biologiyi i medicini, Vip. 2, 2 (108), 89-103. [in Russian].
3. Khodakivskyi O. A. (2014). Patohenetychne obgruntuvannia dotsilnosti vykorystannia novykh pokhidnykh adamantanu pry eksperymentalnii terapii hostroi ishemii holovnoho mozku ta miokarda (eksperymentalne doslidzhennia). (Dys. dokt. med. nauk). Odeskyi natsionalnyi medychnyi universytet, Odesa. [in Ukrainian].
Published
2017-10-27
How to Cite
Pogorila, A., Shinkaruk-DykovytskaМ., Khodakovsky, A., & Chereshnyuk, I. (2017). Influence of amantadine hydrochloride on the activity of apoptotic and proliferative processes in the lower alveolar nerve of rabbits with its iatrogenic compression-toxic lesion with differentiated filling of the materials "Foredent" and "AH-plus&quot;. Biomedical and Biosocial Anthropology, (29), 100-104. Retrieved from https://bba-journal.com/index.php/journal/article/view/294