Method of complex assessment of the level of expression of educational stress in students during the academic year and in pre-examination and examination period

  • V.M. Moroz
  • S.Yu. Makarov
Keywords: students, educational stress, academic year, pre-examination and examination periods, method of integrated assessment.

Abstract

In the course of research, a methodology for the comprehensive assessment of the degree of severity of student stress during the academic year and in the pre-examination and examination periods has been developed and scientifically substantiated. The leading stages of its use are the determination of the degree of expression of psychophysiological functions and personal characteristics that allow obtaining information on the degree of stress of the girls and young people enrolled in a higher medical school, translating the results into standardized scores in accordance with the data of special scales of the level of manifestation of psychophysiological functions and personality peculiarities for young people, calculation of the values of the indicators of the degree of severity of students’ stress in the course of the academic year (permanent educational stress), and in the pre-examination and examination periods (situational (urgent) training stress), determining the degree of prevalence of violations of psychophysiological adaptation of their organism to the educational process, comprehensive assessment of the obtained values of the degree of severity of educational stress on the basis of using quantitative criteria for their qualitative assessment, determining the leading regularities of the processes of the course of psychophysiological adaptation, substantiating the individualized means of psychophysiological correction of the existing deviations from the processes of professional development of future specialists in the medical field.

References

1. Antomonov, M. Yu. (Red.). (2006). Matematicheskaya obrabotka i analiz mediko-biologicheskih dannyh. Kiyiv: (b.v.). [in Russian].
2. Bodrov, V. A. (Red.). (2006). Psihologiya professionalnoj deyatelnosti. Teoreticheskie i prikladnye problemy. Moskva: Izd-vo “Institut psihologii RAN”.[in Russian].
3. Kalnish, V. V. (2008). Psihofiziologicheskie aspekty izucheniya nadezhnosti operatorskoj deyatelnosti. Ukrayinskij zhurnal z problem medicini praci, 3, 81-88. [in Russian].
4. Kalnish, V. V., & Ena, A. I. (2004). Sovremennye napravleniya sovershenstvovaniya professionalnogo psihofiziologicheskogo otbora. Zhurnal AMN Ukrayini, 10, (2), 368-384. [in Russian].
5. Kalnysh, V. V., & Shvets, V. V. (2008). Udoskonalennia metodolohii vyznachennia psykhofiziolohichnykh kharakterystyk operatoriv. Ukrainskyi zhurnal z problem medytsyny pratsi, 4, 49-54. [in Ukrainian].
6. Moroz, V. M., Gunas, I. V., & Sergeta, I. V. (2008). Dermatoglificheskie i psihofiziologicheskie osobennosti prakticheski zdorovyh podrostkov Podolskogo regiona Ukrainy. Byulleten sibirskoj medicini, 4, 37-45. [in Russian].
7. Moroz, V. M., Serheta, I. V., & Hunas, I. V. (2003). Medychna antropolohiia: problemy, poshuky, perspektyvy (pershe povidomlennia). Viomedical and biosocial anthropology, 1, 2-5. [in Ukrainian].
8. Moroz, V. M., Serheta, I. V., Feshchuk, N. M., & Oliinyk, M. P. (Red.). (2005). Osnovy okhorony pratsi u medytsyni ta farmatsii. Vinnytsia: Nova knyha. [in Ukrainian].
9. Polka, N. S., & Serheta, I. V. (2012). Aktualni problemy psykhohihiieny ditei i pidlitkiv: shliakhy ta perspektyvy yikh vyrishennia (ohliad literatury i vlasnykh doslidzhen). Zhurnal NAMN Ukrainy, 18 (2), 223-236. [in Ukrainian].
10. Rajgorodskij, D. Ya. (Red.). (2011). Prakticheskaya psihodiagnostika. Metodiki i testy: uchebnoe posobie. Samara: Izdatelskij dom “BAHRAH-M”.[in Russian].
11. Rebrova, O. Yu. (Red.). (2006). Statisticheskij analiz medicinskih dannyh. Primenenie paketa prikladnyh programm Statistica. Moskva: Media. [in Russian].
12. Rukovodstvo po ustanovke i ispolzovaniyu «Effecton Studio». Vzyato z http://effecton.su/docs/manual.pdf. [in Russian].
13. Serheta, I. V. (2013). Donozolohichni zrushennia u stani psykhichnoho zdorovia: suchasni psykhohihiienichni pidkhody do tlumachennia, diahnostyky ta otsinky. Naukovyi zhurnal MOZ Ukrainy, 3 (4), 36-49. [in Ukrainian].
14. Serdyuk, A. M., Polka, N. S., & Sergeta, I. V. (Red.). (2012). Psihogigiena detej i podrostkov, stradayushih hronicheskimi somaticheskimi zabolevaniyami. Vinnicya: Nova kniga. [in Russian].
15. Sozonchuk, E. V. Ob ispolzovanii kompyuternogo kompleksa diagnosticheskih i razvivayushih metodik Effecton Studio «Psihologiya v shkole». Vzyato z http://festival.1september.ru/articles/521972. [in Russian].
Published
2017-10-27
How to Cite
Moroz, V., & Makarov, S. (2017). Method of complex assessment of the level of expression of educational stress in students during the academic year and in pre-examination and examination period. Biomedical and Biosocial Anthropology, (29), 182-189. Retrieved from https://bba-journal.com/index.php/journal/article/view/316