Methodological problems of medicine and medical personnel training in modern conditions

  • S.V. Cherkassov
  • N.M. Cherkassovа
Keywords: scientific-technical progress, particular specialization, improvement of medical business, personnel training, multiple-discipline clinic, formalization.

Abstract

Here are presented methodological aspects of modern medicine concerning medical personnel training. The main goal of medical profession is to realize, what «sick man» means and how to help him. This purpose is also invariable in the conditions of multisectoral, highly-tailored-specialized clinic. This aim is first of all for mans sake, but not for material and spiritual interests or for profit, s sake and professional gratification.

References

1. Abaiev, Yu. K. (2007). Lohika likarskoho myslennia. Medychni novyny, 7, 7-8. [in Ukrainian].
2. Amosov, N. M., Mincer, O. P., & Palec, B. L. (1977). O vozmozhnostyah kibernetiki v medicine. Kardiologiya, 7, 8-10. [in Russian].
3. Batalova, Z. S., Ivanova, I. M., Nojmark, Yu. I., & Obrazcova, N. D. (1971). O vybore sushestvennyh priznakov pri raspoznavanii. Chast 1-ya. Moskva. [in Russian].
4. Bruner, Dzh. (1987). Psihologiya poznaniya. Za predelami neposredstvennoj informacii. Moskva. [in Russian].
5. Gogin, E. E. (2004). Diagnostika v HHI veke. Klinicheskie aspekty i novye vozmozhnosti. Terapevticheskij arhiv, 4, 5-7. [in Russian].
6. Dronov, O. I., Susa, Ya. M., Halakhin, K. O., Deneka, Ye. R., & Skliar, S. Yu. (2003). Hnoseolohichni aspekty vzaiemodii patalohoanatoma i khirurha. Klinichna khirurhiia, 10, 40-43. [in Ukrainian].
7. Kassirskij, I. A. (1970). O vrachevanii. Problemy i razdumya. Moskva. [in Russian].
8. Kosarev, V. V. & Babanov, S. A. (2010). Klinicheskie issledovaniya lekarstvennyh sredstv i ih ocenka s pozicij dokazatelnoj mediciny. Novosti mediciny i farmacii, 20, 18-19. [in Russian].
9. Kotarbinskij, T. (1963). Izbr. proizvedeniya. Moskva. [in Russian].
10. Mulud, Noel. (1979). Analiz i smysl. Moskva. [in Russian].
11. Nojman, Jogan fon. (1964). Matematicheskie osnovy kvantovoj mehaniki. Moskva. [in Russian].
12. Chazov, E. I. (2001). Diagnostika v HHI veke. Ot subektivnogo k obektivnomu. Terapevticheskij arhiv, 8, 5-8. [in Russian].
13. Chuchalin, A. G. (2001). Aktualnye voprosy diagnoza v pulmonologii. Terapevticheskij arhiv, 8, 28-33. [in Russian].
14. Damer, I. (1969). Zur Logik der arzlichen Diagnoze. Der Medizinische Welt, Stuttgart, 27, 1521-1523. [in Russian].
Published
2017-10-27
How to Cite
Cherkassov, S., & CherkassovаN. (2017). Methodological problems of medicine and medical personnel training in modern conditions. Biomedical and Biosocial Anthropology, (29), 197-204. Retrieved from https://bba-journal.com/index.php/journal/article/view/319