Educational assessment of student-dentist’s learning outcomes at specialized department in the context of competence approach: problems and prospects

  • M.M. Shinkaruk-Dykovytska
  • T.V. Fedyk
  • G.M. Poberezhna
  • N.G. Gadzhula
Keywords: educational assessment, competence approach, specialized department.

Abstract

The work analyzes the experience of educational assessment of learning outcomes of students at the department of therapeutic dentistry on the basis of competence approach. Brought criteria and methodological techniques for measuring of achievement of future dentists. The problems of evaluation of the knowledge and perspectives of their solution were examined.

References

1. Boliubash, Ya. Ya., Bulakh, I. Ye., Mruha, M. R., & Filonchuk, I. V. (2007). Pedahohichne otsiniuvannia i testuvannia. Pravyla, standarty, vidpovidalnist. Kyiv: Maister-klas. [in Ukrainian].
2. Kanivets, T. M. (2012). Osnovy pedahohichnoho otsiniuvannia. Nizhyn: PP Lysenko M.M. [in Ukrainian].
3. Kosenko, M. M., Ivchenko, N. A., & Sedletska, A.O. (2006). Metodychni aspekty formuvannia u studenta-stomatoloha praktychnykh navychok ta umin. Visnyk stomatolohii, 3, 89-90. [in Ukrainian].
4. Korda, I. V., Heniak, S. M., & Petrenko, N. V. (2014). Problema rozvytku krytychnoho myslennia u studentiv-medykiv. Medychna osvita, 3, 83-84. [in Ukrainian].
5. Kulbachna, Ya. A., & Ostapenko, O. M. (2016). Pedahohichne otsiniuvannia u pidhotovtsi kompetentnoho likaria v Ukraini: problemy zastosuvannia i perspektyvy yikh vyrishennia. Osvitolohiia, 5, 173. [in Ukrainian].
6. Nikolaieva, O. V., & Shutova, N. A. (2016). Optymizatsiia otsiniuvannia znan studentiv z teoretychnoi medytsyny na fundamentalnykh kafedrakh v umovakh kredytno-transfernoi systemy. Medychna osvita, 1, 39–40. [in Ukrainian].
7. Filonenko, M. M. (2016). Metodyka vykladannia u vyshchii medychni shkoli na zasadakh kompetentisnoho pidkhodu. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian].
8. European Commission. ECTS Users’ Guide. (2015). Luxemburg: Publications Office of the European Union.
Published
2017-10-27
How to Cite
Shinkaruk-Dykovytska, M., Fedyk, T., Poberezhna, G., & Gadzhula, N. (2017). Educational assessment of student-dentist’s learning outcomes at specialized department in the context of competence approach: problems and prospects. Biomedical and Biosocial Anthropology, (29), 205-208. Retrieved from https://bba-journal.com/index.php/journal/article/view/320