Hygienic assessment of organization of educational activity of young learning schools and the main areas of its optimization

  • M.A. Redchits
  • I.V. Serheta
  • O.V. Yatsina
Keywords: school-lyceum, junior schoolchildren, educational activity, optimization, educational achievement.

Abstract

According to comprehensive hygiene research, the nature of the educational process of the junior high school students is analyzed. The established shortcomings in the organization of the educational process were the basis of a set of measures for the optimization of students' educational activities, which included: rational organization of the educational process and bringing the level of general educational load to the limits of hygienically-justified standards, optimization of the regime of the day and the curriculum of lessons, the use of traditional and non-traditional forms physical education. Elected as a criterion for evaluating the effectiveness of optimizing the educational activities of junior schoolchildren-lyceum students for three years, the level of academic performance determined the availability of dynamic shifts of favorable content both from the indicators of overall success and the success of individual subjects (native language, mathematics, reading) that were established.

References

1. Agarkov, V. I. (1991). Optimizaciya funkcionalnogo sostoyaniya mladshih shkolnikov s pomoshyu ritma uchebnyh dejstvij. Gigiena i sanitariya, 7, 49-51. [in Russian].
2. Harkavyi, S. I., Stasiuk, L. A., Baranova, M. M., & Bevz, R. T. (2009). Aktualni problemy medyko-pedahohichnoho zabezpechennia navchalno-vykhovnoho protsesu v osvitianskykh zakladakh. Biomedical and Biosocial Anthropology, 13, 195-197. [in Ukrainian].
3. Honcharuk, Ye. H., Bardov, V. H., Serheta, I. V., & Omelchuk, S. T. (2009). Kompleksna otsinka stanu zdorovia ditei i pidlitkiv yak hihiienichna problema: metodolohichni ta prykladni aspekty (ohliad literatury) Zhurnal AMN Ukrainy, 9 (3), 523-541. [in Ukrainian].
4. Hrebniak, M. P., Yakymova, K. O., & Shumakova, Y. V. (2001). Vplyv navchalnoho protsesu v prohimnazii na rozumovu pratsezdatnist uchniv. Vestnyk hyhyenы y эpydemyolohyy, 5 (2), 208-211. [in Ukrainian].
5. Danylenko, H. M., Podrihalo, L. V., & Pashkevych, S. A. (2008). Vplyv sotsialno-hihiienichnykh ta sotsialno-pedahohichnykh faktoriv vnutrishnoshkilnoho seredovyshcha na funktsionalnyi stan uchniv pochatkovoi shkoly. Vestnyk hyhyenы y эpydemyolohyy, 1, 114-118. [in Ukrainian].
6. Koziarin, I. P., Sysoienko, N. V., & Devicheva, T. V. (1999). Stan zdorovia ta zminy psykhofiziolohichnykh pokaznykiv tekhnichnoho litseiu. V Hyhyena naselennыkh mest. (35-y vыp.). (s. 493-497). Kyiv. [in Ukrainian].
7. Moroz, V. M., Hunas, I. V., & Serheta, I. V. (2003). Biomedychna antropolohiia: problemy, poshuky, perspektyvy (pershe povidomlennia). Biomedical and biosocial anthropology, 1, 2-5. [in Ukrainian].
8. Moroz, V. M., Gunas, I. V., & Sergeta, I. V. (2008). Dermatoglificheskie i psihofiziologicheskie osobennosti prakticheski zdorovyh podrostkov Podolskogo regiona Ukrainy. Byulleten sibirskoj mediciny, 4, 37-45. [in Russian].
9. Polka, N. S., & Serheta, I. V. (2012). Aktualni problemy psykhohihiieny ditei i pidlitkiv: shliakhy ta pers-pektyvy yikh vyrishennia (ohliad literatury i vlasnykh doslidzhen). Zhurnal NAMN Ukrainy, 18 (2), 223-236. [in Ukrainian].
10. Rybalko, Ya. P., Gerasimchuk, T. S., & Sibiryakov, M. Yu. (2000). Problemy obucheniya mladshih shkolnikov s razlichnym urovnem zdorovya. V Gigiena naselennyh mest. (37-j vyp.). (s. 511-515). Kiyiv. [in Russian].
11. Serdyuk, A. M., Polka, N. S., Sergeta I. V. & Serdyuk, A. M. (2012). Psihogigiena detej i podrostkov, stradayushih hronicheskimi somaticheskimi zabolevaniyami. Vinnicya: Nova kniga. [in Russian].
12. Stasiuk, L. A. (2002). Psykhofiziolohichni zasady orhanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu u pochatkovykh klasakh pry litsei. Dovkillia ta zdorovia, 2, 31-34. [in Ukrainian].
13. Fomin, G. A., & Yarullin, A. H. (1995). Aktualnye voprosy psigogigieny shkolnikov. Kazanskij medicinskij zhurnal, 4, 302-303. [in Russian].
14. Shapaeva, O. S., Harkavyi, S. I., Korshun, M. M., & Bevz, R. T. (2011). Vyznachennia rivnia pozytyvnoi motyvatsii do vyvchennia predmetiv yak innovatsiinyi zasib zberezhennia zdorovia molodshykh shkoliariv. V Humanitarnyi visnyk DVNZ. Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody. (23-y vыp.). (s. 349-352). [in Ukrainian].
Published
2017-10-27
How to Cite
Redchits, M., Serheta, I., & Yatsina, O. (2017). Hygienic assessment of organization of educational activity of young learning schools and the main areas of its optimization. Biomedical and Biosocial Anthropology, (29), 208-214. Retrieved from https://bba-journal.com/index.php/journal/article/view/321