[1]
Moroz, V.M., Yoltukhivskyy, M.V., Vlasenko, O.V., Moskovko, G.S., Bogomaz, O.V., Rokunets, I.L., Tyshchenko, I.V., Kostyuk, L.V. and Suprunov, K.V. 2019. Age-related features of walking with cognitive tasks. Biomedical and Biosocial Anthropology. 34 (Feb. 2019), 68-76. DOI:https://doi.org/10.31393/bba34-2019-10.