(1)
Moroz, V. M.; Yoltukhivskyy, M. V.; Vlasenko, O. V.; Moskovko, G. S.; Bogomaz, O. V.; Rokunets, I. L.; Tyshchenko, I. V.; Kostyuk, L. V.; Suprunov, K. V. Age-Related Features of Walking With Cognitive Tasks. Biomed. and Biosoc. Anthrop. 2019, 68-76.