(1)
Deinichenko, O. V.; Krut, Y. Y.; Izbytska, N. G.; Slinko, O. M.; Gaidai, N. V.; Pavlyuchenko, M. I.; Amro, I. G.; Puchkov, V. A. Features of Prevention of Fetal Growth Retardation in Pregnant Women With Chronic Hypertension. Biomed. and Biosoc. Anthrop. 2019, 44-48.