Moroz, V. M., Yoltukhivskyy, M. V., Vlasenko, O. V., Moskovko, G. S., Bogomaz, O. V., Rokunets, I. L., Tyshchenko, I. V., Kostyuk, L. V., & Suprunov, K. V. (2019). Age-related features of walking with cognitive tasks. Biomedical and Biosocial Anthropology, (34), 68-76. https://doi.org/10.31393/bba34-2019-10