Deinichenko, O. V., Krut, Y. Y., Izbytska, N. G., Slinko, O. M., Gaidai, N. V., Pavlyuchenko, M. I., Amro, I. G., & Puchkov, V. A. (2019). Features of prevention of fetal growth retardation in pregnant women with chronic hypertension. Biomedical and Biosocial Anthropology, (37), 44-48. https://doi.org/10.31393/bba37-2019-07