MOROZ, V. M.; YOLTUKHIVSKYY, M. V.; VLASENKO, O. V.; MOSKOVKO, G. S.; BOGOMAZ, O. V.; ROKUNETS, I. L.; TYSHCHENKO, I. V.; KOSTYUK, L. V.; SUPRUNOV, K. V. Age-related features of walking with cognitive tasks. Biomedical and Biosocial Anthropology, n. 34, p. 68-76, 28 Feb. 2019.