MYALYUK, O. P.; KLISHCH, I. M.; ZAETS, V. V.; MARUSHCHAK, M. I. Violation of the livertissue energy supply as a way of alimentary obesity. Biomedical and Biosocial Anthropology, n. 25, p. 23-26, 31 Mar. 2017.