Moroz, V. M., M. V. Yoltukhivskyy, O. V. Vlasenko, G. S. Moskovko, O. V. Bogomaz, I. L. Rokunets, I. V. Tyshchenko, L. V. Kostyuk, and K. V. Suprunov. 2019. “Age-Related Features of Walking With Cognitive Tasks”. Biomedical and Biosocial Anthropology, no. 34 (February), 68-76. https://doi.org/10.31393/bba34-2019-10.