Deinichenko, O. V., Yu. Ya. Krut, N. G. Izbytska, O. M. Slinko, N. V. Gaidai, M. I. Pavlyuchenko, I. G. Amro, and V. A. Puchkov. 2019. “Features of Prevention of Fetal Growth Retardation in Pregnant Women With Chronic Hypertension”. Biomedical and Biosocial Anthropology, no. 37 (December), 44-48. https://doi.org/10.31393/bba37-2019-07.