Moroz, V. M., Yoltukhivskyy, M. V., Vlasenko, O. V., Moskovko, G. S., Bogomaz, O. V., Rokunets, I. L., Tyshchenko, I. V., Kostyuk, L. V. and Suprunov, K. V. (2019) “Age-related features of walking with cognitive tasks”, Biomedical and Biosocial Anthropology, 0(34), pp. 68-76. doi: 10.31393/bba34-2019-10.