Deinichenko, O. V., Krut, Y. Y., Izbytska, N. G., Slinko, O. M., Gaidai, N. V., Pavlyuchenko, M. I., Amro, I. G. and Puchkov, V. A. (2019) “Features of prevention of fetal growth retardation in pregnant women with chronic hypertension”, Biomedical and Biosocial Anthropology, 0(37), pp. 44-48. doi: 10.31393/bba37-2019-07.