Moroz, V. M., M. V. Yoltukhivskyy, O. V. Vlasenko, G. S. Moskovko, O. V. Bogomaz, I. L. Rokunets, I. V. Tyshchenko, L. V. Kostyuk, and K. V. Suprunov. “Age-Related Features of Walking With Cognitive Tasks”. Biomedical and Biosocial Anthropology, no. 34, Feb. 2019, pp. 68-76, doi:10.31393/bba34-2019-10.